7
juliol

Subvencions ‘Ocupació + Transformació’ – Gencat

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha obert un nou programa d’ajuts anomenat "Ocupació + Transformació", dirigit a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives amb l’objectiu d’oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda.

 

Aquest programa, del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya està dotat amb un pressupost de 45,5 milions d’euros i concedeix ajuts de 5.000 euros per a autònoms, microempreses i cooperatives amb persones assalariades. 

L’objectiu oferir suport en el manteniment de l’ocupació durant un mínim de sis mesos, i també facilitar la transició cap a l’economia verda o digital.

La convocatòria va dirigida a:

  • Microempreses, qualsevol quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica.
  • Persones treballadores autònomes.
  • Cooperatives.
  • Societats laborals.

El termini per demanar els ajuts és del dia 6 al 27 de juliol, i en la pàgina de la convocatòria es poden veure els requisits de participació.