Accessibilitat

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’ha compromès a fer accessible els seu lloc web municipal de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

La present declaració d’accesibilitat s’aplica al web demo1.viucomerc.santfeliu.cat

Situació de compliment

Aquest lloc web és Parcialment Conforme amb el Reial Decret 1112/2018 donades les excepcions i la no conformitat als requeriments que s’indiquen a continuació:

Contingut no accessible

 1. No conformitat amb el Reial Decret 1112/2018:
 • Existeixen alguns problemes amb les alternatives textuals automatitzades que es donen a les icones per compartir notícies i esdeveniments en les xarxes socials [requisit número 9.1.1.1 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Es publica contingut multimèdia a les notícies d’actualitat en format d’imatges amb text sense alternativa accessible [requisit número 9.1.1.1 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha contingut multimèdia gravat (no en directe) que no disposa de subtítols sincronitzats amb la presentació multimèdia on s’inclou tota la informació auditiva rellevant per a la seva comprensió [requisit número 9.1.2.2 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Algunes pàgines presenten problemes en el sentit i estructura dels encapçalaments [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen problemes en determinades pàgines amb llistes no ordenades que estan mal construïdes, o estan buides o es fan servir taules [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen taules de dades i taules complexes en les que no es marquen tots els encapçalaments, o no s’associen els encapçalaments i les cel·les de dades correctament [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha camps de formulari que no tenen una etiqueta associada explícitament o un títol que descrigui la seva funció [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Existeix un problema amb el sentit de l’ordre de lectura del contingut en el codi de la plantilla del web que afecta al principalment al peu de pàgina [requisit número 9.1.3.2 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen problemes amb el sentit de l’ordre de lectura del contingut en el codi d’algunes pàgines en particular (pàgina d’inici, itineraris per Collserola, pàgines de notícies, Seu electrònica) [requisit número 9.1.3.2 de la UNE-EN 301549:2022].
 • En els formularis de tramitació electrònica i altres formularis no hi ha un mètode per a que el navegador pugui determinar automàticament el tipus de dades que es requereixen [requisit número 9.1.3.5 de la UNE-EN 301549:2022].
 • En el component de calendari de les agendes no s’obtenen les pistes visuals requerides quan un enllaç obté el focus del ratolí [requisit número 9.1.4.1 de la UNE-EN 301549:2022].
 • En la Carpeta Ciutadana hi ha icones que no compleixen amb el contrast mínim [requisit número 9.1.4.3 de la UNE-EN 301549:2022].
 • En algun formulari a l’hora de presentar un tràmit electrònic no hi ha el contrast mínim en els camps de formulari entre el text i el fons [requisit número 9.1.4.3 de la UNE-EN 301549:2019].
 • En components de calendari, paginadors i ginys no hi ha el contrast suficient requerit [requisit número 9.1.4.11 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha algunes pàgines en les que la navegació per teclat se salta l’ordre lògic [requisit número 9.2.4.3 de la UNE-EN 301549:2022].
 • A les pàgines del directori de xarxes socials, a les pàgines de les fitxes descriptives dels tràmits administratius i en la plantilla de la versió web per a dispositius mòbils hi ha enllaços que no identifiquen bé quina és la seva funció o destí [requisit número 9.2.4.4 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha pàgines en les que els encapçalaments no identifiquen correctament el contingut de la secció que encapçalen [requisit número 9.2.4.6 de la UNE-EN 301549:2022].
 • A les pàgines que tenen paginació dels continguts costa d’identificar quin és l’element d’interacció que té el focus del teclat en cada moment [requisit número 9.2.4.7 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Als components de mapa que mostra localització d’un equipament o un domicili costa d’identificar quin és l’element d’interacció que té el focus del teclat en cada moment [requisit número 9.2.4.7 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Als components per buscar esdeveniments d’agenda, als formularis per presentar una instància o un tràmit administratiu electrònic no hi ha l’etiqueta necessària que serveix al seu reconeixement visual [requisit número 9.2.5.3 de la UNE-EN 301549:2022].
 • En la pàgina de resultats electorals no s’identifiquen els canvis d’idioma respecte a l’idioma principal amb els atributs adequats segons la gramàtica [requisit número 9.3.1.2 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Al presentar una instància o tràmit electrònic hi ha alguns formularis que no identifiquen ni s’informa dels camps obligatoris que no han estat completats [requisit número 9.3.3.1 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Presència de errades en el codi de fulls d’estils que poden dificultar el seu correcte processament [requisit número 9.4.1.1 de la UNE-EN 301549:2022].
 1. El contingut és anterior a l’entrada en vigor de la normativa vigent, o no li és d’aplicació:
 • Hi ha publicats formats d’arxiu d’ofimàtica i altres formats, propis o d’altres organismes públics, que no compleixen amb la totalitat dels requisits d’accessibilitat, la majoria publicats amb anterioritat al 20 de setembre de 2018. 
 • Contingut multimèdia pregravat de base temporal publicats abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 112/2018.
 • Contingut multimèdia en directe de base temporal.
 1. Càrrega desproporcionada:
 • No aplica

Preparació de la Declaració:

La present Declaració va ser preparada el 25 de novembre de 2020.

El mètode que s’ha fet servir per preparar la Declaració ha estat una autoavaluació que ha fet el propi Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Última revisió de la Declaració: 28 de febrer de 2022.

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits de accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) per a:

Es poden presentar:

 • Queixes relatives al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Sol·licituds d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4
  • Continguts que estan exclosos del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

A través de la Instància genèrica de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, així com de la resta d’opcions recollides en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades pel Departament de Govern Obert.

Procediment d’aplicació

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits previstos en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada mitjançant el de la Instància genèrica de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, així com a la resta d’opcions recollides en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades pel Departament de Govern Obert.

Contingut opcional

El lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L’accessibilitat d’aquest lloc web es basa en les tecnologies HTML i CSS. Per a la navegació amb ordinadors d’escriptori està dissenyat amb una resolució mínima recomanada de 1280×1024 i per ser compatible amb els navegadors Internet Explorer (Windows), Mozilla Firefox (Windows i Mac OS X), Google Chrome (Windows i Mac OS X), Apple Safari (Windows i Mac OS X) i Opera (Windows i Mac OS X).

Es Responsive, amb la qual cosa es visualitza de forma òptima en els dispositius tauleta tàctil i mòbils en les últimes versions vigents dels navegadors Chrome, Firefox, Safari, Opera i el navegador natiu d’Android.

Està dissenyat per ser compatible amb les tecnologies d’assistència de lectors de pantalla JAWS i VoiceOver.